laptop mac
34

Jak obniżyć podatek prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu?

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze często używają mieszkania w firmie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pracując w domu mogą obniżyć swój podatek dochodowy do zapłaty. Jak to zrobić? Zapraszamy do lektury.

Autorką wpisu jest Karolina Szopa, Doradca ds. księgowości w inFakt.

Czy w każdym miejscu można dokonać rejestracji firmy?

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej w mieszkaniu wymaga posiadania tytułu prawnego do lokalu. Jest to podstawa prawna upoważniająca daną osobę do korzystania z tego lokalu np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy czy użyczenia.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mieszkanie nie stanowi naszej własności to potrzebna będzie zgoda właściciela lokalu na wykorzystanie budynku do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku początkujących przedsiębiorców często mamy do czynienia z chęcią zarejestrowania firmy w mieszkaniu rodziców. Nie ma ku temu przeciwwskazań, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wówczas sporządzenie umowy użyczenia, stanowiącej podstawę uprawniającą osobę prowadzącą firmę do korzystania z mieszkania.

Wspólność majątkowa oznacza, że mieszkanie jest własnością obojga małżonków, nawet jeżeli akt notarialny sporządzony został tylko na jednego z małżonków. W takiej sytuacji akt małżeństwa i akt notarialny łącznie stanowią potwierdzenie prawa do korzystania z lokalu przez drugiego z małżonków.

Co w praktyce oznacza wydzielenie części mieszkania na cele działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy decydujący się na przeznaczenie określonej części mieszkania na cele firmowe mogą rozliczać koszty związane z użytkowaniem lokalu, a co za tym idzie obniżyć swój podatek dochodowy do zapłaty. Konieczne jest wówczas wyodrębnienie przynajmniej jednego całego pokoju. Oznacza to, że prywatna  kawalerka nie stanowi podstawy do obniżenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności w mieszkaniu. W razie kontroli skarbowej tego typu koszty zazwyczaj są podważane przez urzędników, którzy argumentują swoją decyzję tym, że nie ma możliwości oddzielenia części wydatków prywatnych od firmowych. Trzeba mieć na uwadze, że przeznaczenie jednego lub kilku pokoi na cele firmowe wyklucza ich prywatne użytkowanie.

Przedsiębiorca decydujący się na wydzielenie określonych pomieszczeń powinien zgłosić w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, że część mieszkania wykorzystywana jest do działalności gospodarczej, co może skutkować podwyższeniem podatku od nieruchomości.

Kiedy można rozliczać mieszkanie w działalności  i czy zawsze skutkuje to wyższym podatkiem od nieruchomości? Na pytania przedsiębiorców odpowiada doradca podatkowy:

Część mieszkania w środkach trwałych – to możliwe!

W przypadku mieszkania stanowiącego naszą własność możemy ujmować w kosztach nie tylko bieżące wydatki związane z użytkowaniem lokalu, ale również odpisy amortyzacyjne, pod warunkiem wprowadzenia określonej części lokalu do ewidencji środków trwałych. Warunkiem koniecznym do uznania majątku za środek trwały jest przewidywany okres używania go w działalności dłuższy niż rok.

Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest częściowa wartość początkowa mieszkania, odpowiadająca części wykorzystywanej do prowadzenia firmy.

Jak ustalić wartość początkową części mieszkania przeznaczonej na cele działalności gospodarczej?

Wartość początkową, którą wpisujemy w ewidencji środków trwałych ustalamy na podstawie ceny nabycia lokalu i udziału powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli wartość mieszkania wynosi 300 000 zł, a na cele firmowe przeznaczyliśmy 25% jego całkowitej powierzchni, to podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowić będzie wartość:

25% x 300 000 zł = 75 000 zł

W dniu wprowadzenia mieszkania do ewidencji środków trwałych musi być ono kompletne i zdatne do użytkowania. Oznacza to, że wydatki poniesione na przystosowanie pomieszczenia (lub kilku) do używania w firmie i koszty ich ewentualnego remontu powinny zostać wliczone do wartości początkowej lokalu.

Mieszkanie kupione na kredyt daje możliwość rozliczenia odsetek, oczywiście tylko w wyznaczonej proporcji. Odsetki od kredytu hipotecznego zapłacone przed dniem wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych podwyższają jego wartość początkową, natomiast późniejsze odsetki stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty.

Po wprowadzeniu części mieszkania do ewidencji środków trwałych przedsiębiorca dokonuje co miesiąc odpisów amortyzacyjnych, a pierwszy z nich naliczany jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym mieszkanie zostaje oddane do użytkowania w firmie. Stawka amortyzacyjna przyporządkowana dla budynków mieszkalnych to 1,5%, zatem okres amortyzacji wynosi prawie 67 lat.

Jak rozliczać bieżące koszty?

Czynsz i bieżące wydatki związane z użytkowaniem mieszkania ujmowane są jako koszty firmowe proporcjonalnie do powierzchni mieszkania wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej. Analogicznie jak w przypadku wartości początkowej części mieszkania wprowadzanej do ewidencji środków trwałych ustalamy procent jaki stanowią pomieszczenia firmowe w stosunku do powierzchni całego lokalu. Następnie obliczamy kwotę wydatków możliwych do rozliczenia w danym miesiącu.

Jeżeli przykładowo suma opłat związanych z utrzymaniem mieszkania udokumentowanych fakturami i rachunkami wynosi 1 500 zł, a na cele działalności gospodarczej przeznaczyliśmy 25% całkowitej powierzchni mieszkania to kosztami uzyskania przychodów będzie kwota:

25% x 1 500 zł = 375 zł.

W celu ujęcia określonej części wydatków w KPiR (375 zł) sporządzić należy dowód wewnętrzny. W dokumentacji księgowej przechowujemy również faktury i rachunki potwierdzające poniesieniu kosztu i stanowiącę podstawę do utworzenia dowodu wewnętrznego.

Które wydatki związane z mieszkaniem stanowią koszty uzyskania przychodów?

Osoby prowadzące działalność w prywatnym mieszkaniu powinny zwrócić szczególną uwagę na to, które wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w określonej proporcji.

Możliwe do rozliczenia w firmie będą oczywiście opłaty za czynsz i media (woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz śmieci). Podobnie kosztem uzyskania przychodów rozliczany proporcjonalnie do wielkości całego lokalu jest ubezpieczenie mieszkania, traktowane jako zabezpieczenie źródła przychodów.

Tak jak zostało już wspomniane przeznaczenie części mieszkania na cele działalności gospodarczej może spowodować, że podatek od nieruchomości wzrasta. Tą daninę mamy prawo ująć w kosztach, jednak tylko określoną część podatku (naliczoną za część mieszkania wykorzystywaną w firmie). Podatek gruntowy również może stanowić koszt uzyskania przychodów w stosownej proporcji. Zarówno podatek od nieruchomości jak i podatek gruntowy wprowadzane są do KPiR dowodem wewnętrznym na podstawie decyzji urzędu miasta lub gminy, wskazującej na wysokość podatku od nieruchomości i gruntowego.

 • the

  Nie koniecznie musi się opłacić – podatek za metr lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą jest wielokrotnie wyższy niż za metr mieszkania.

  • Oskar Plichta

   Dokładnie, np. u mnie metr mieszkalny jest za ok. 0,6 zł a taki na działalność gospodarczą to ok. 23 zł, także różnica kolosalna…

  • Ramon

   Podatek od nieruchomości jest kosztem… Czyli obniża podatek dochodowy. Co ma się nie opłacać?

  • Przemek

   obniżysz podatek dochodowy o cirka 18% podatku od nieruchomości przypadającego na dane wydzielone „metry”

  • jj

   Nie opłaca się z tego względu że odliczasz tylko tą częśc mieszkania która przeznaczona jest na działalność.
   Najprostszym rozwiązaniem jest wynajęcie nawet najmniejszej i najtańszej klitki i wejście od razu w vat.

  • Mustachian

   Piszesz jak Ci, co mają w perspektywie zapłacenie podatku od 100 000 zł dochodu, więc stwierdzają, że kupią sobie auto za 100 000 zł, przez co nie zapłacą podatku w ogóle (jeszcze będą mieli auto!) – same korzyści!

  • Przemek

   a potem biadolenie że skarbowy to banda debili

  • De Frank

   A co jest z tym rozumowaniem nie tak? ;-)

  • Mustachian

   To, że płacąc podatek od 100 000 zł wydajesz np 19 000 zł (liniówka) i zostaje Ci w kieszeni 81 000 zł.

   Kupując auto za 100 000 zł podatku nie płacisz (bo dochód jest równy 0 zł), ale zysku nie masz wcale, bo właśnie wydałeś 100 000 zł na auto.

   W pierwszym przypadku masz w kieszeni 81 000 zł, w drugim masz auto i gołe konto. Ludzie kupują niepotrzebne rzeczy, tylko po to, żeby nie zapłacić podatku. Kupują rzeczy, których normalnie by nie kupili, a robią to, bo myślą, że są mistrzami optymalizacji podatkowej.

  • hans

   potem sprzedajesz auto za 81 tys. Masz 81 tys i jezdziles autem a nie trawmwajem.

  • Dziadek

   Jeżeli sprzedaż, to nadal jeździsz tramwajem. Czyli wykonałeś, koopę dobrej, nikomu nie potrzebnej roboty. I masz tyle samo, jak gdybyś nic nie robił.

  • hans

   Jezdziles autem np. rok. to nie wiem gdzie ta niepotrzebna robota ?
   Potem kupujesz nastepne za 100 tys. i dalej jezdzisz autem, a nie tramwajem.

  • Mustachian

   Jak sprzedajesz auto za 81 tys. to podatek musisz zapłacić.

  • hans

   ale zaraz kupujesz nastepne za 100 tys. i tak sie podatek rozmywa w kosztach.. ;]

  • Marek Szulc

   To wprowadzanie w błąd, nie można wrzucić w koszty samochodu lub innych środków trwałych. Koszt jest rozłożony w czasie i w danym miesiącu wynosi 1/12 rocznego odpisu który dla nowych pojazdów to 20%. W efekcie koszt wyniesie 1666,67 zł i tylko o tyle można umniejszyć dochód/podstawę opodatkowania

  • Mustachian

   Dzięki za sprostowanie, będę wiedział na przyszłość.

  • Przemek

   z mediami w szczególności z prądem jest tak samo

  • Karolina Szopa

   Witam,

   W przypadku, gdy nie zmieniamy funkcji mieszkalnych lokalu to od decyzji o wyższym podatku można się odwołać, a urzędy często zgadzają się na niższy podatek.

   Pozdrawiam

 • Jacek

  Z ta amrtyzacja tez nie do konca tak jak napisal autor. Bo jest tez przyspieszona, w ktoej amortyzujemy w 10 klat.

  • Karolina Szopa

   Witam,

   Standardowa stawka amortyzacyjna dla budynków mieszkalnych, o której wspominamy w artykule wynosi 1,5%.

   Oczywiście przepisy dopuszczają również zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacyjnej, ale dopiero po spełnieniu jednego z warunków:

   – lokal jest używany przez poprzedniego właściciela przez okres przynajmniej 60 miesięcy (wykazanie tego w razie kontroli urzędu skarbowego ciąży na przedsiębiorcy);

   – lokal jest ulepszony (przebudowany, rozbudowany, zmodernizowany, zrekonstruowany, zaadaptowany), co oznacza że przedsiębiorca przed wprowadzeniem budynku do ewidencji środków trwałych poniósł nakłady o równowartości przynajmniej 30% jego wartości początkowej.

   Pozdrawiam

 • A może jakiś poradnik o otwieraniu działalności gdzieś poza Polską? Trochę konkretów i jakieś porady?

  • zz

   jeśli mieszkasz poza Polską to jakim problem znaleźć lokalne forum, a jeśli chcesz tylko przycwaniakować to uważaj bo to śliska sprawa

  • Nie, chce znaleźć zc przyjazny kraj do którego stopniowo się chce wynieść z Polski bo już mam dość. Tu mogę czasem sobie pomieszczenia. Kluczowe znaczenie ma łatwość prowadzenia działalności oraz uczciwe a nie bandyckiego podatki oraz brak takich pajacyk jak Kaczyński, Ziobro i cały PIS. A z drugiej strony chec posiadania świętego spokoju i troska o swoje finanse to jest według Ciebie cwaniakowanie? To ja Ci powiem, że cwaniacka to jest nasza gospodarka, system prawny i to co się obecnie dzieje. Nie widzę przyszłości dla tego kraju. Jeszcze kilka lat i PIS zrobi tu Grecję tyle że nikt nas nie będzie ratował bo nie mamy euro.

 • zz

  czyli dochodzi koszt 375, zysk 71 zł, a powinnien zgłosić tak mieszkanie do mojej spółdzielni żeby naliczyli odpowiedni większy czynsz, być może do us – nie wiem jak z podatkiem gruntowym, prąd dla dg też sie chyba inaczej liczy
  Za dużo zachodu, niepotrzebne ryzyko problemów żeby zyskać 71 o ile wogóle byłby zysk

 • przemo

  Dla freelancerów lepsza jest spółka z o.o. albo spółka w UK.

  • hans

   a jak freelancer mieszka w pl wiecej niz 182 dni to i tak polska skarbowka zapuka, wiec po co te kombinacje ?

  • Kwiat 126p

   Freelancer, który ma jakikolwiek rozum, nie mieszka w PL i nie traci sił w tym społeczeństwie. :-)

  • hans

   To inna sprawa, ale zawsze moze sie freelancer „patriota” trafic ;)

  • przemom

   Wiesz czym jest spółka kapitałowa? Myślisz że jak kupię teraz akcje facebooka a nie mieszkam w USA to zapuka skarbówka? Zanim się wypowiesz warto coś więcej wiedzieć na ten temat.

  • hans

   Z tej spolki kapitalowej musisz jakos wyplacac sobie zyski.

  • przemom

   Wynagrodzenia dyrektorów spółki brytyjskiej są opodatkowane w UK bez względu na miejsce zamieszkania. Zobacz polsko-brytyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  • hans

   poczytam, ale wstepnie to nie wyglada kolorowo, zwlaszcza w kontekscie brexitu:

   https://www.wykop.pl/link/1533333/spolka-ltd-w-uk-dla-webmasterow-i-innych-zawodow-i-brak-zus-u-w-polsce/#

 • grzegorz b

  Czy ktoś z was przeliczył ile można zaooszczedzić na tej „optymalizacji”? Bo ja widzę że to jest optymalizacja na poziomie dziada, który idąc po piwo 2 sklepy dalej zaoszczedzi 10groszy. Najlepszą optymalizacją jest myślenie jak zarobić 100zł wiecej dziennie a nie jak zaoszczedzić 10zł dziennie 90zł jesteście „do przodu”. A do rzeczy jest klika sposobów optymalizacji ale to się opłaca bawić od 15-20 tys netto miesiecznie. Prosty przykład zakładacie spółkę zoo gdzie jesteście w 95% włascicielami i tam działacie nie płacicie zusu (brak ubezpieczenia) dochody transferujecie przez jakies mieszkanie ktore wynajmujcie spolce jako osoba prywatna od tego odprowadzacie 8.5%. ryczałt. Ostatnio też ciekawy wpis na gazecie prawnej był o innym sposobie, Zakładacie spólke kapitałową i zrzekacie się „prawa do dewidendy” na osobę zona/dziecko, jako że jest to forma darowizy a dziecko/żona są w 1 grupie nie odprowadza się od tego podatku. Kosztem tu jest notariusz.

 • lolek

  Najlepszy patent na niskie podatki to niskie zarobki.