Internet

Według prognoz Cisco do 2018 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 178,4 mln

Grzegorz Marczak
Według prognoz Cisco do 2018 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 178,4 mln
3

Cisco przygotowało bardzo ciekawy raport na bazie swojego badania Visual Networking Index (VNI). Raport ten dotyczy ruchu w sieci oraz prognoz jak będzie on się zmieniał. I tak na przykład w raporcie czytam, że w roku 2018 przez światowe sieci przesłanych zostanie więcej danych, niż we wszystkich ub...

Cisco przygotowało bardzo ciekawy raport na bazie swojego badania Visual Networking Index (VNI). Raport ten dotyczy ruchu w sieci oraz prognoz jak będzie on się zmieniał. I tak na przykład w raporcie czytam, że w roku 2018 przez światowe sieci przesłanych zostanie więcej danych, niż we wszystkich ubiegłych latach łącznie (licząc do końca 2013 roku).

Od 1984 do 2013 r. użytkownicy końcowi wygenerowali globalnie w sieciach IP ruch o łącznej wielkości wynoszącej 1,3 zettabajta. Raport Cisco VNI przewiduje, że do roku 2018 globalny ruch w sieciach IP generowany przez użytkowników końcowych wyniesie 1,6 zattabajta rocznie.

Raport jest na tyle ciekawy, że pozwolę sobie przytoczyć tutaj jego obszerne fragmenty. Oto kilka ciekawych danych odnośnie naszego rodzimego internetu:

Regionalne trendy w Polsce w latach 2013-2018

 • Ruch w siecach IP zwiększy się trzykrotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 23%.
 • Ruch w sieciach mobilnych zwiększy sie 10-krotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 60%. Wzrost ten będzie 4-krotnie szybszy niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP w tym samym okresie.
 • Ruch wideo w sieciach IP wzrośnie 4-krotnie, przy rocznym wzroście 33%.
 • Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2018 roku 65% całego ruchu w sieci. W 2013 roku wartość ta wynosiła 42%.
 • Do 2018 roku liczba urządzeń połączonych z siecią wzrośnie w Polsce do 178,4 mln, co oznacza średnio 4,7 urządzenia na jednego mieszkańca. W 2013 roku połączonych z siecią było w Polsce 99,6 mln urządzeń.
 • W 2018 roku komputery PC będą generowały 41% ruchu w sieci IP (w 2013 r. było to 83%), telewizory – 12%, urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 43%, zaś moduły M2M – 3%.
 • Średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie w Polsce 2,5-krotnie, z 15,1 Mb/s w roku 2013 do 37 Mb/s w roku 2018.

Najważniejsze informacje z prognozy Cisco VNI 2013-2018

Ruch w sieciach IP

 • W roku 2018 urządzenia mobilne będą odpowiadać za większość ruchu w sieci. W roku 2013, 33 procent ruchu IP pochodziło z urządzeń niebędących komputerami osobistymi. W roku 2018 będzie to 57 proc. Ruch z komputerów PC będzie rósł w latach 2013-2018 średnio o 10 procent rocznie, podczas gdy inne urządzenia odnotują wyższe wskaźniki wzrostu, w tym telewizory (18 procent), tablety (74 procent), smartfony (64 procent ) i moduły M2M (84 procent).

Coraz szybsze łącza szerokopasmowe

 • Średnia globalna przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie 2,5-krotnie, z 16 Mb/s w roku 2013 do 42 Mb/s w roku 2018.
 • Do roku 2018 większość łączy (55 proc.) będzie miała przepustowość wyższą niż 10 Mb/s. Średnia przepustowość łączy w Japonii i Korei Południowej zbliży się do 100 Mb/s.

Ruch wideo będzie stanowił 79 procent całego ruchu w sieciach IP w roku 2018 (66 proc. w roku 2013).

Rodzaje połączeń z siecią i liczba podłączonych urządzeń

 • Urządzenia łączące się z siecią za pomocą WiFi oraz sieci komórkowych odpowiadać będą za 61 procent ruchu w sieciach IP w roku 2018, z czego WiFi za 49 procent (w porównaniu z 41 proc. w roku 2013) a sieci komórkowe za 12 procent (3 proc. w roku 2013). W roku 2013 za większość ruchu w sieciach IP odpowiadały sieci stacjonarne (56 proc.).
 • W 2018 roku na każdego mieszkańca globu przypadać będzie średnio 2,7 urządzeń podłączonych do sieci. W 2013 roku było ich 1,7.
 • W roku 2018 będzie 10 miliardów urządzeń (stacjonarnych i mobilnych) gotowych do obsługi protokołu IPv6. W 2013 roku było ich 2 miliardy.

Wykorzystanie zaawansowanych usług

 • Wideo online będzie najszybciej rozwijającą się usługą wśród domowych użytkowników internetu (1,9 mld użytkowników w roku 2018 vs. 1,2 mld użytkowników w roku 2013, średnio 10 proc. wzrost w skali roku).
 • Usługi mobilne oparte na geolokalizacji (LBS – location based services) będą najszybciej rozwijającą się usługą wśród mobilnych użytkowników indywidualnych (ponad 1 mld użytkowników w roku 2018 vs. 236 mln użytkowników w roku 2013, średnio 36 proc. wzrost w skali roku).
 • Konferencje webowe i wideokonferencje będą najszybciej rozwijającą się usługą wśród biznesowych użytkowników internetu (238 mln użytkowników w roku 2018 vs. 37 mln użytkowników w roku 2013, średnio 45 proc. wzrost w skali roku).

I jeszcze ciekawostka odnośnie trwających mistrzostw świata:

Mistrzostwa Świata FIFA 2014 napędzają ruch w Internecie

Trwające w Brazylii piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA 2014 są oglądane online przez miliony ludzi na całym świecie. Cisco szacuje, że streaming wideo meczów i relacji z Mistrzostw wygeneruje w sieci ruch wielkości 4,3 eksabajtów, czyli trzykrotność miesięcznego ruchu internetowego w całej Brazylii. Ponadto, ruch generowany w sieci przez 60 000 widzów na stadionie i osoby podróżujące na mecze przekroczy średni ruch generowany przez wszystkie smartfony w Brazylii w ciągu jednej godziny szczytu telekomunikacyjnego. Cisco przewiduje, że globalny ruch IP osiągnie 132 eksabajty miesięcznie w roku 2018, co jest równoznaczne ze streamingiem finału Mistrzostw na 8,8 mld ekranów Ultra-HD/4K w tym samym czasie (1 eksabajt = miliard gigabajtów).

 

Dla zainteresowanych całością badania i raportem :

Cisco VNI – materiały dodatkowe:

Cisco Visual Networking Index home-page

Cisco Visual Networking Index resources

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu