12

W 2013 roku 7,8% odsłon generowały urządzenia mobilne. Jak jest dziś w Polsce i na Antyweb?

biuro i narzędzia pracy
To niesamowite, jak ten czas leci i jak szybko zmienia się konsumpcja treści internetowych przez nas samych. Dziś to dla nas naturalne, że duża jej część odbywa się na urządzeniach mobilnych i nawet nie pamiętamy jak to było jeszcze nie tak dawno, a było zupełnie inaczej.

Odsłony na desktopach i mobile w Polsce

Jeszcze 4 lata temu ponad 91% odsłon w polskim internecie dokonywanych było z komputerów osobistych lub laptopów. Tylko 6,2% telefonów generowało odsłony w polskiej sieci i 1,6% tabletów. Rok później nieznacznie odsetek ten się zwiększył, co dziesiąta odsłona pojawiała się na ekranie telefonu, w 2016 roku co trzecia, a w lipcu 2017 roku odsetek ten wyniósł już prawie 46%.

gemius wykres odsłony w sieci a urządzenia

Za odsłony na na desktopach odpowiadało ponad 47%, na telefonach 46%, a na tabletach 3,2%. Ciekawa sytuacja przedstawia się właśnie na tabletach, praktycznie od 2014 linia ciągła, więc albo tablety nie przypadły nam do gustu, albo wykorzystywane są do całkiem innych rzeczy.

Odsłony na desktopach i mobile na Antywebie

Sprawdzając te statystyki Gemiusa, siłą rzeczy zacząłem się zastanawiać, jak te dane kształtowały się, jeśli chodzi o Was, Czytelników Antyweb i powiem Wam, że ta przepaść jest jeszcze większa.

Ale zacznijmy od początku, czyli lipiec 2013 rok, już wtedy generowaliście 20% odsłon na urządzeniach mobilnych, czyli dwa razy więcej niż średnia krajowa w tamtym czasie.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 1

Rok później wzrost był niewielki, ale to podobnie jak w kraju – telefon+tablet generowały na Antyweb 28% odsłon.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 2

Prawdziwy skok miał miejsce w 2015 roku, kiedy to urządzenia mobilne odpowiadały za 40% odsłon w naszym serwisie. Tutaj tablety odnotowały jeszcze niewielkie wzrosty.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 3

Ale rok temu w 2016 tablety zaczęły tracić na popularności, a telefony już samotnie goniły desktopy. To już był zbliżony poziom mobile generowało 45% ruchu, a desktopy 50%, tabletom zostało 5%.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 4

Jak było w lipcu tego roku? To już jest dominacja telefonów, które odpowiedzialne są teraz za 60% odsłon na Antyweb, komputerom i laptopom zostało 35%, czyli o 10% mniej niż mobile miały w zeszłym roku. A popularność tabletów znowu spadła.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 5

Trzeba tu wziąć pod uwagę oczywiście okres wakacyjny, dla porównania więc sprawdziłem jak to wyglądało przed wakacjami. Jedynie nieznaczne różnice – w dół mobile, w górę desktopy.

odsłony na urządzeniach na Antyweb - zdjęcie 6

Myślę, że ten trend będzie postępował w kolejnych miesiącach. Telefony stają się dla nas substytutem komputera, są coraz większe i coraz więcej można na nich zrobić. My sami też jesteśmy bardziej mobilni, częściej się przemieszczamy, a telefony są naturalnym urządzenia do korzystania z sieci w ruchu. Oczywiście nie będą to już wzrosty kilkunastoprocentowe, nie chcę tu używać terminów typu era postPC, ale samo korzystanie z treści internetowych będzie nadal powoli rosło na urządzeniach mobilnych. Do jakiego poziomu? Ciężko przewidzieć, z zaskoczeniem przyjąłem powyższy progres, ale myślę, że 70% to jest jakiś max w perspektywie kilku lat.