Social Media

Media społecznościowe to zupełnie odmienna forma przekazu informacji przede wszystkim w stosunku do pojęcia mediów przemysłowych. Social Media przekształcają komunikację w interaktywny dialog - pojęcie mocno związane z Web 2.0 (przede wszystkim technologicznie) i rozwiązaniach umożliwiających tworzenie i wymianę informacji między wszystkimi uczestnikami internetowego życia społecznościowego. Przy czym warto pamiętać, iż każdy użytkownik mediów społecznościowych może być także twórcą treści, nie tylko ich konsumentem.
W kręgu mediów społecznościowych wyróżnia się kilka typów mediów społecznościowych - na świeczniku znajdują się oczywiście serwisy społecznościowe, istne kombajny do wymiany wszelkiego rodzaju informacji - przede wszystkim Facebook oraz Google Plus. Bardzo ważne są także media/społeczności kontentowe, a wśród nich znajdują się choćby takie strony internetowe jak YouTube oraz Wikipedia. Platformy blogowe takie jak Twitter, Mikroblog Wykop, Blip oraz te często pomijane w definicjach - wirtualne światy gier, które także mieszczą się w definicji “społeczności” - czyli właściwie każda gra MMORPG.
Antyweb także jest medium społecznościowym, głównie dzięki temu, iż interakcja zachodzi w obydwie strony - spotykamy się z Waszymi odpowiedziami, opiniami, które nierzadko w bardzo cenny dla społeczności sposób dopełniają publikowane przez nas treści. Jednak w powszechnym rozumieniu “Social Media” są rozumiane jako właśnie takie media społecznościowe jak Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus i inne popularne platformy. Na Antywebie będziemy często poruszać tematykę Social Media - akurat ten aspekt życia w Internecie mocno wpływa także i na to jak funkcjonujemy w świecie realnym. Stąd wszelkie wydarzenia związane z jakimikolwiek serwisami społecznościowe będą przez nas bardzo dokładnie opisywane i komentowane - a zapowiada się, że social media jeszcze bardziej zyskają na znaczeniu.