1

T-Mobile i Inteligentne Miasta. Ta rewolucja dzieje się wokół nas

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju technologii. Trzeba przyznać, że to imponujące, jak szybko powstają nowe rozwiązania, ale zdecydowanie za rzadko mówi się o tym, jak często są one wdrażane wokół nas. Tymczasem rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy już dziś odmieniają oblicza miast.

Wszechobecne zalety

W świecie nowych technologii wszechobecne są modne frazy. Warto zatem na początek zająć się tym, co właściwie oznacza Internet Rzeczy i gdzie jest on już teraz wykorzystywany. Według definicji, mówimy tu o dowolnym urządzeniu elektronicznym, które pozwala na łączenie się z siecią i wysyłanie danych. Do tego dodać możemy, że przede wszystkim mówimy tu o czujnikach, gromadzących i wysyłających wartościowe dane, pozwalające na optymalizację procesów czy wykrywanie problemów. Skala zastosowania jest ogromna.

Inteligentna infrastruktura miejska, rolnictwo, zbieranie danych z liczników wody, ciepła, gazu czy prądu, śledzenie pojazdów, transportu towarów, przewidywanie usterek sprzętu – to jedynie część możliwych przykładów użycia Internetu Rzeczy. Mimo że brzmi to futurystycznie, to okazuje się, że już teraz spotkamy się z takimi systemami. Warto zauważyć, że IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) jest wymieniany jako jeden z najważniejszych kierunków rozwoju kluczowych obszarów przemysłu na najbliższe lata, więc na dobrą sprawę wielki boom na nie dopiero się zacznie.

Przykłady z życia

T-Mobile ma na swoim koncie wiele udanych wdrożeń inteligentnych systemów. Szczególnie interesująco prezentują się tu przykłady rozwiązań dedykowane inteligentnym miastom, które umożliwiają w dłuższej perspektywie obniżanie kosztów oraz automatyzację procesów. Trzeba przyznać, że akurat pod tym względem zapowiadają się ciekawe lata dla jednostek publicznych, ponieważ dopiero stoją przed poważną cyfrową transformacją.

T-Mobile stawia tu jako jedyne na NB-IoT. Jest to niskoprądowa sieć rozległa, dedykowana dla sieci sensorycznych Internetu Rzeczy, wyróżnia się niewielkim zużyciem energii i lepszym zasięgiem w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. W przypadku Smart Solutions jest to niezwykle ważne.

Przykładem zaawansowanego rozwiązania w domenie Internetu Rzeczy może być wdrożenie w firmie Veolia, która pierwsze testy technologii NB-IoT w ciepłownictwie przeprowadzała już w 2017 roku wspólnie z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile. W kolejnych latach zrealizowano instalacje pilotażowe oraz komercyjne w Łodzi i Poznaniu, obejmujące kilka tysięcy lokalizacji monitorowanych przy pomocy modułów IoT dla sieci ciepłowniczej oraz badających temperaturę i wilgotność w blokach mieszkalnych. Z kolei Geotermia Podhalańska, dostarczająca ciepło systemowe do budynków ze źródeł geotermalnych, zdecydowała się na system automatycznego odczytu ciepłomierzy. Rozwiązanie to oparto na technologii NB-IoT, która umożliwia zdalny odczyt liczników ciepła w szczególnie trudnych dla sieci bezprzewodowych lokalizacjach podziemnych . T-Mobile dostarczyło ponad 1600 urządzeń IoT i zapewniło pełną usługę telemetryczną.

Innym przykładem zastosowania tej technologii jest też ostatnie wdrożenie systemu wraz z usługą odczytu w oparciu o NB IoT dla przedsiębiorstwa Miejska Energetyka Cieplna dla 1180 ciepłomierzy na terenie Koszalina i Sianowa. Kolejne to z kolei monitorowanie niepożądanych zmian w strukturze konstrukcji betonowych umożliwiająca wcześniejsze wykrycie zagrożeń, które zostało wdrożone w Dusseldorfie przez Deutsche Telekom.

Przeczytaj również: Jakie powinno być Smart City?

W Polsce coraz więcej mówi się także na temat poprawy w dziedzinie zarządzania zagospodarowaniem odpadów. W Wałbrzychu, w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych, T-Mobile wdrożył właśnie inteligentny system zarządzania odpadami i w pierwszej kolejności uruchomił 150 czujników, montowanych w kontenerach na terenie całego miasta. Będą one mierzyć poziom odpadów w pojemniku i informować, kiedy należy je oczyścić.

Jak miasta mogą wykorzystać technologie?

T-Mobile oferuje szereg rozwiązań dedykowanych dla miast. Wśród nich operator wyróżnia konkretne obszary, takie jak hot-spoty miejskie WiFi, czy inteligentne parkingi miejskie. Szczególnie to drugie rozwiązanie wydaje się być w wielu przypadkach wręcz niezbędne, aby ułatwić kierowcom znajdowanie miejsc parkingowych i ograniczenie korków. W końcu korki w wielu przypadkach wynikają również z tego, że mnóstwo osób bezskutecznie szuka wolnego miejsca na zaparkowanie. Obecnie inteligentne parkingi uruchomione są już w Jeleniej Górze, a w najbliższym czasie operator dostarczy rozwiązania do monitoringu parkingów dla autokarów i osób niepełnosprawnych we Wrocławiu. Warto też wspomnieć o dedykowanych rozwiązaniach pod systemy inteligentnego oświetlenia. Jego podstawą jest aplikacja do centralnego zarządzania oświetleniem oraz węzły kontrolne, umieszczone w oprawach oświetleniowych. Systemy te umożliwiają zdalną kontrolę oświetlenia ulic. Miasto może zaprogramować cykle włączania i wyłączania oświetlenia, zdefiniować kryteria zmniejszania jasności w celu optymalizacji kosztów i konserwacji, co do tej pory nie było możliwe. Rozwiązanie T-Mobile w zakresie inteligentnego zarządzania oświetleniem ulicznym znacznie zmniejsza koszty energii, konserwacji, ogranicza emisję gazów cieplarnianych oraz poprawia ogólne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Na najbliższe lata T-Mobile przygotowało dedykowaną ofertę obejmującą systemy smartmeteringu mediów. Dedykowane dla operatorów systemów dostarczających media są one o tyle ważne, że zgodnie ze znowelizowanym rok temu Prawem Energetycznym do 2026 r. polscy operatorzy powinni wymienić aż 80 procent  liczników energii elektrycznej na te inteligentne. Niewątpliwie oferta magentowej firmy prezentuje się ciekawie z uwagi na stosowanie technologii o bardzo dobrym zasięgu w budynkach czy pod ziemią. T-Mobile wykorzystuje standard NB-IoT. Zasilane baterią moduły IoT mogą działać bezobsługowo przez wiele lat i do tego oferowane są najnowsze zabezpieczenia. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli martwić się o jakiekolwiek ryzyko kradzieży danych czy nieautoryzowanego dostępu do czujników.

Jak Polska wygląda w skali świata z rozwojem IoT?

Networked Readiness Index mierzy usieciowienie gospodarek państw, które jest kluczowym elementem Internetu Rzeczy. Wskaźnik stworzony przez World Economic Forum określa pozycję każdego kraju na świecie w 10 dziedzinach (pillars) i po uśrednieniu ich wyników określa końcową pozycję. Pierwsza piątka rankingu to Singapur, Finlandia, Szwecja, Holandia i Norwegia. Polska zajęła 42 miejsce na 139 krajów. Niewątpliwie szykuje się w naszym kraju dopiero rozpoczęcie dynamicznego rozwoju tej technologii, a uruchomienie sieci NB-IoT przez T-Mobile Polska ma na to ogromny wpływ.

W końcu według ankiety GSMA Intelligence IoT Enterprise, wykonanej pod koniec 2018, aż jedna trzecia (dokładnie 34%) przedsiębiorstw przestrzega cenę urządzenia jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze technologii IoT. Na pewno najbliższe lata upłyną pod znakiem obniżania cen tych sprzętów, więc dopiero cała rewolucja IoT się zacznie.

Nowa technologia w służbie rozwoju

Skoro wiemy już, jak T-Mobile wdraża IoT do Smart Cities, warto przyjrzeć się temu, gdzie jeszcze te nowoczesne sensory będą mogły być wykorzystywane. Szczególnie warto się przypatrzeć możliwym usprawnieniom w rolnictwie. Czujniki badające wilgotność gleby, nasłonecznienie roślin i inne parametry przysyłać będą dane do aplikacji wspierającej podejmowanie decyzji i podpowiadającej, czy uprawy należy podlać lub dodać do niej składników odżywczych. Dzięki IoT możliwe będzie precyzyjne oznaczenie obszaru, na którym pojawią się szkodniki albo choroby. Pozwoli to zmniejszyć straty w produkcji, ale także ograniczy zużycie pestycydów i innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dzięki precyzyjnym informacjom maszyny do nawadniania użyją tylko tyle wody i paliwa, ile będzie to niezbędne.

Nie sposób nie wspomnieć też o Przemyśle 4.0. W tym przypadku Internet Rzeczy otwiera fabrykom drogę do zupełnie nowego rozdziału. Dzięki technologiom wykorzystującym rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz telekomunikacji miejsce tradycyjnej konserwacji maszyn i linii produkcyjnych zaczyna zajmować konserwacja predykcyjna. Wskaźniki diagnostyczne umożliwiają ciągle śledzenie anomalii i diagnozowanie sytuacji awaryjnych. Predykcję wspierają algorytmy sztucznej inteligencji ułatwiając detekcję odstępstw od „normalnej” pracy maszyny w oparciu o automatycznie wyuczony profil pracy. Tysiące czujników rozmieszczonych w całej fabryce działającej zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 zapewnią dostęp do danych z parametrami pracy urządzeń, pozwolą optymalizować produkcję i wykrywać wszelkie potencjalne zagrożenia.

Technologie jutra już dzisiaj

T-Mobile udowadnia, że firmy z tego sektora mogą mieć ogromny i pozytywny wpływ na rozwój wielu obszarów. To zaskakujące, jak praktyczne mogą być nowoczesne technologie. Przede wszystkim chodzi tu o realną redukcję kosztów, szczególnie ważnych w przemyśle czy miastach, oraz automatyzację procesów i przewidywanie ewentualnych usterek. Niewątpliwie te korzyści powodują, że IoT będzie stawać się coraz bardziej popularne i coraz częściej będziemy się z nim stykać w naszym życiu. Szczególnie fascynujące jest to, jak IoT będzie wdrażane w miastach.

Materiał powstał we współpracy z firmą T-Mobile.