1

Prędkość internetu mobilnego dla Polaków w roamingu UE niższa o 23% niż w kraju

Speedtest od Ookla przeanalizował wyniki pomiarów użytkowników smartfonów z Androidem z krajów UE, dokonanych przez nich w kwartałach „wakacyjnych” 2019 roku, czyli w III i IV, z którego wyłuskali ciekawe dane, a odnoszące się do korzystania przez nas z dostępu do sieci w roamingu UE.

To, że zużycie transferu danych w roamingu UE zwiększyło się od 2017 roku, od kiedy to wprowadzono RLAH, nikogo nie dziwi. UKE bada wykorzystanie usług komórkowych przez Polaków w UE od samego początku.

Według danych naszego regulatora, w 2017 odnotowano 979,6% wzrost zużycia danych w porównaniu z rokiem 2016, a w 2018 roku 363,7% więcej niż w 2017 roku.

Operatorzy spodziewali się takich wzrostów zużycia no i swoich kosztów w rozliczeniach między operatorskich, więc uważnie dobierali swoich partnerów roamingowych, by te koszty obniżyć. Tak więc wyjeżdżając do krajów UE możemy liczyć na korzystanie z usług nie do końca tak jak w kraju, a raczej na nieco gorsze warunki. Gdyż prędkość transferu danych będzie wypadkową tej uzyskiwanej na co dzień w kraju, jak i tej wynikającej z prędkości oferowanej przez partnera roamingowego naszego operatora.

Często pod wpisami o roamingu w UE narzekaliście na osiągi internetu mobilnego za granicą po podłączeniu do partnerów roamingowych naszych operatorów, tak więc z tego one wynikają. Choć według danych zebranych przez Speedtest od Ookla, klienci polskich operatorów nie mają aż tak źle.

Kraj Prędkość internetu mobilnego w kraju (Mbps) Prędkość internetu mobilnego w roamingu UE (Mbps) Różnica
Austria 46,3 35,93 -22,40%
Belgia 50,95 33,38 -34,50%
Bułgaria 55,32 30,95 -44,10%
Chorwacja 52,4 43,73 -16,60%
Cypr 43,5 21.04 -51,60%
Czechy 47 36,37 -22,60%
Dania 48,38 32,28 -33,30%
Estonia 42,61 43,9 3,00%
Finlandia 43,38 41,46 -4,40%
Francja 44,34 34 -23,30%
Niemcy 34,07 30,48 -10,50%
Grecja 39,9 45.03 12,90%
Węgry 45,53 29,55 -35,10%
Irlandia 26,73 32,05 19,90%
Włochy 33,64 40,98 21,80%
Łotwa 33.20 38,54 16,10%
Litwa 46,72 39,73 -15,00%
Luksemburg 52,55 34,61 -34,10%
Malta 48,88 32,3 -33,90%
Holandia 62,52 28,31 -54,70%
Polska 33,07 25,57 -22,70%
Portugalia 34,49 36,34 5,40%
Rumunia 37,84 33,69 -11,00%
Słowacja 34,74 33,83 -2,60%
Słowenia 39,34 32,67 -16,90%
Hiszpania 34,28 27,56 -19,60%
Szwecja 48,52 36,55 -24,70%
Wielka Brytania 36,36 34,96 -3,80%

 

Jedynie prawie 23% mniejsze prędkości przy pobieranych danych osiągamy w innych krajach UE, z gorszymi wynikami muszą się mierzyć obywatele Holandii – ponad 50% wolniejszy transfer danych poza krajem czy Bułgarii – ponad 40%. Jedynie mieszkańcy trzech krajów praktycznie nie odczuwają różnicy w prędkości pobieranych danych – Słowacja, Wielka Brytania i Finlandia, a w przypadku obywateli Estonii, Portugalii, Grecji, Łotwy, Irlandii i Włoch, prędkość osiągana w roamingu UE była większa niż krajowe transfery.

Kraj Ping w kraju Ping w roamingu ue Różnica
Austria 26 84 220,40%
Belgia 27 83 205,70%
Bułgaria 27 127 368,30%
Chorwacja 33 89 166,00%
Cypr 23 213 825,50%
Czechy 26 74 187,60%
Dania 26 100 287,90%
Estonia 25 76 201,50%
Finlandia 27 97 254,60%
Francja 41 82 98,80%
Niemcy 38 87 128,10%
Grecja 29 129 349,80%
Węgry 25 93 272,60%
Irlandia 35 100 185,00%
Włochy 50 91 81,20%
Łotwa 26 95 268,20%
Litwa 27 107 302,20%
Luksemburg 23 83 262,60%
Malta 19 136 611,60%
Holandia 28 87 208,30%
Polska 35 109 209,20%
Portugalia 30 109 258,80%
Rumunia 30 113 275,30%
Słowacja 31 76 105,50%
Słowenia 24 74 208,20%
Hiszpania 45 107 137,40%
Szwecja 29 118 304,30%
Wielka Brytania 38 103 173,10%

 

Podobne różnice były przy wysyłanych danych i w większości krajów niższe w UE niż lokalnie, ale zdecydowanie większe dysproporcje widać w badaniach parametru ping. W Polsce opóźnienie jest ponad 200% większe w roamingu UE niż w kraju, a na przykład mieszkańcy Cypru Malty mogą skarżyć się za granicą na wzrost tego parametru aż o ponad 800% i 600%. Poniżej 100% wzrostu mają jedynie mieszkańcy Francji.

Kraj Obywatele danego kraju Obywatele innych krajów Różnica
Austria 75,50% 40,50% -46,30%
Belgia 77,90% 35,80% -54,10%
Bułgaria 74,00% 60,30% -18,50%
Chorwacja 74,30% 53,80% -27,50%
Cypr 79,30% 70,20% -11,50%
Czechy 80,10% 46,60% -41,80%
Dania 78,70% 60,30% -23,40%
Estonia 70,30% 51,90% -26,20%
Finlandia 63,00% 60,30% -4,40%
Francja 69,30% 48,70% -29,70%
Niemcy 80,00% 47,10% -41,10%
Grecja 79,30% 64,30% -19,00%
Węgry 76,80% 47,80% -37,80%
Irlandia 75,60% 58,90% -22,00%
Włochy 70,90% 55,10% -22,20%
Łotwa 68,80% 49,20% -28,40%
Litwa 73,80% 52,20% -29,20%
Luksemburg 72,40% 30,80% -57,40%
Malta 79,40% 65,90% -17,10%
Holandia 81,80% 49,10% -40,10%
Polska 70,20% 58,20% -17,10%
Portugalia 76,50% 61,90% -19,00%
Rumunia 69,60% 64,10% -7,90%
Słowacja 76,20% 40,10% -47,40%
Słowenia 70,70% 24,70% -65,20%
Hiszpania 78,30% 62,80% -19,70%
Szwecja 81,80% 53,80% -34,30%
Wielka Brytania 79,30% 60,90% -23,10%

 

Mimo, że roaming w UE mamy „darmowy”, to i tak często korzystamy za granicą z dostępu do sieci poprzez WiFi wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. Może nie tak często jak obywatele danego kraju, ale różnice są niewielkie. Dla przykładu Polacy 70,2% czasu podłączenia do sieci przeznaczają na dostęp do niej przez WiFi, a goście z innych krajów odwiedzających Polskę 58,2%. Prawie nie widać różnicy tu w przypadku Finlandii czy Rumunii, gdzie różnice w tym aspekcie są na poziomie odpowiednio -4,4% i 7,9%.

Źródło: Speedtest od Ookla.