28

Pomysł na… Biznes każdego dnia IV – sprawdź jak rząd wydaje Twoje pieniądze

 „Polska jest jak dziecko z zespołem Downa. Należy kochać, nie należy porzucać, ale nie należy mieć nadziei, że wyzdrowieje.” – Kuba Wojewódzki Mam mieszane uczucia co do powyższej wypowiedzi. Zastanawiam się, czy naprawdę nie możemy mieć nadziei, że nasz kraj wyzdrowieje? Moim zdaniem to od nas wiele zależy, a dokładniej od tego czy podejmujemy jakąś […]

 „Polska jest jak dziecko z zespołem Downa. Należy kochać, nie należy porzucać, ale nie należy mieć nadziei, że wyzdrowieje.” – Kuba Wojewódzki

Mam mieszane uczucia co do powyższej wypowiedzi. Zastanawiam się, czy naprawdę nie możemy mieć nadziei, że nasz kraj wyzdrowieje? Moim zdaniem to od nas wiele zależy, a dokładniej od tego czy podejmujemy jakąś inicjatywę.

Dzisiaj chciałbym poruszyć trudny temat związany z naszymi podatkami – liczę na Waszą otwartość i konstruktywną krytykę.

Problem

Jako obywatele naszego kraju mamy zbyt małą świadomość jakie są dokładne potrzeby, wydatki i wpływy naszego państwa – rodzi się więc pytanie, jak mamy decydować na co przeznaczyć nasze pieniądze skoro nie wiemy jakie są aktualne potrzeby.

Rozwiązanie

Projekt, który pomaga zrozumieć społeczeństwu jaka jest jego rola w procesie gospodarczym kraju. Za pomocą przejrzystych analiz i wizualizacji użytkownicy będą mogli zobaczyć jak, kiedy i gdzie wydawane są ich pieniądze przez rząd. Jest to możliwe dzięki współpracy twórców idei z lokalnymi jak i centralnymi instytucjami rządowymi, które udostępniają szczegółowe informacje o budżecie.

Zdaję sobie sprawę, aby za sterami projektu stanęli oddani ludzie, najlepiej organizacja typu not-for-profit, która cały wysiłek koncentruje na tym, by ich praca służyła społeczeństwu, a jej wyniki były ogólnie dostępne.

Projekt pomaga znaleźć, odkrywać i zrozumieć dane udostępniane przez rząd. W Internecie krąży wiele danych, informacji, raportów, które rozrzucone są po wielu witrynach internetowych. System gromadziłby je i w wyświetlał zgodnie z interesami użytkowników.

W związku z tym użytkownik może przeglądać dane ze swojego regionu w kontekście krajowym, zrozumieć tło konkretnych działań politycznych, trendy i wzorce. Serwis umożliwia obywatelom poruszanie się i współpracowanie z informacjami rządowymi na własnych warunkach, a to dzięki możliwości zaangażowania użytkowników w pomoc przy budowie wizualizacji.

Projekt na początku swojego istnienia powinien skupić się na danych ekonomicznych. Z dwóch powodów:

  1. Po pierwsze, występuje obfitość tych informacji, gdyż każda kancelaria rządowa, wydział, czy rada regularnie publikują swoje budżety, jednakże trudno jest uzyskać przegląd tych informacji i ułożyć wszystko w logiczną całość.
  2. Po drugie, każdy obywatel zawiera transakcje gospodarcze z rządem, czy wychodzące w postaci podatku dochodowego lub przychodzące w formie zasiłków, pożyczek lub dotacji.

Najłatwiej pozyskać dane z analizy statystycznej wydatków publicznych, która udostępnia dane na najwyższym szczeblu podziału wydatków rządu. Jednak autorzy projektu powinni starać się uzyskać dużo dokładniejsze informacje, by dotrzeć w dół – do najniższego poziomu wydatków rządowych (województwa, powiaty, gminy).

Prototyp pozwalałby śledzić wydatki rządu według różnych departamentów. Mielibyśmy do dyspozycji dane z kilku lat, dzięki czemu moglibyśmy zobaczyć jak zwiększyły się wydatki w danym sektorze, a także porównać wydatki według regionu danego kraju.

Pomysły na rozwój, przyszłość projektu

Opracowanie innych metod prezentacji danych, tak by były jeszcze bardziej zrozumiałe dla przeciętnego obywatela:

Personalizacja: indywidualne pokazanie podziału mojego podatku (w oparciu o dochody, bądź miejsce zamieszkania – czyli ile z mojej pensji to podatek i jak został on rozdysponowany)

Publikacja danych związanych z przychodami państwa (dotacje, podatki, pożyczki).

Można również pomyśleć o prezentacji danych ile w danym rejonie uzyskuje się przychodu z podatku na jednego mieszkańca, a ile wydaje się pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ciekawą sprawą byłoby zaimplementowanie systemu na całą UE – wtedy moglibyśmy porównać nasz kraj z innymi państwami członkowskimi na różnych płaszczyznach.

Model biznesowy

Projekt powinien być non profit. Utrzymywać powinien się z danin, jak I wsparcia innych organizacji pozarządowych.

Jednak myślę, że można uczciwie zarabiać na tego typu projekcie…

Zebrane i opublikowane w jednym miejscu i ciekawej formie dane można wykorzystać w celu uzupełnienia słów w eseju lub prezentacji. Wizualizacje łączące różnego rodzaje dane są często używane w mediach drukowanych i telewizyjnych w celu zilustrowania ogólnych wzorców i trendów.

Dlatego też można byłoby udostępniać nasze analizy i wykresy na prawach licencji, za którą podmioty zainteresowane publikacją owego kontentu musiałyby zapłacić (np. telewizja, prasa).

Podsumowanie

Bardzo podoba mi się inicjatywa, dzięki której obywatele mogą zobaczyć i zrozumieć na co idą ich pieniądze. Widzę to tak, iż dane dostępne są na głównej platformie, ale też na stronach gminy, powiatu, województwa.

System mógłby być wykorzystywany przy porównywaniu skuteczności rządów na przestrzeni lat, przy czym warto zaznaczyć, że projekt musi być niezależny i głównym celem powinna być pomoc w zrozumieniu gdzie, a nie jak są wydawane pieniądze obywateli.

*Dostaję wiele zapytań odnośnie mojego cyklu związanego z publikacją pomysłów na internetowy biznes. Przyznaję, że pomysły są różnej jakości i nie każdemu muszą się podobać. Są jednak mojego autorstwa i żadnego z nich nie chcę zrealizować – mam ciekawsze ;)

Jak na razie jedynym moim celem jest zainspirować kogokolwiek do zastanowienia się nad poruszanymi problemami, albo do zrealizowania konkretnej idei. Chętnie pomogę swoim doświadczeniem, czy wiedzą każdej osobie, która chciałaby zrealizować któryś z pomysłów prezentowanych na łamach Antyweb.