57

Po 10 latach zmieniłem operatora – przez opłaty roamingowe

Poniedziałek, podsumowanie tygodnia - dziś z przemodelowanego biura, choć to jeszcze nie jest w finalnym stadium. A temat bardzo aktualny - roaming