16

Kto korzysta z Google Plus? Infografika

Od uruchumienia przez Google swojego serwisu społecznościowego minęło już prawie dwa miesiące. Czas przyjrzeć się kto tak naprawdę korzysta z Google Plus. Firma badawcza Bime przeprowadziła właśnie badania w tym zakresie. Badanie objęło około 10 mln. użytkowników. Źródłem danych był serwis findpeopleonplus.com Z ciekawszych wniosków wysuwa się informacja, iż nadal z G+ korzysta zdecydowana większość […]

Od uruchumienia przez Google swojego serwisu społecznościowego minęło już prawie dwa miesiące. Czas przyjrzeć się kto tak naprawdę korzysta z Google Plus.
Firma badawcza Bime przeprowadziła właśnie badania w tym zakresie. Badanie objęło około 10 mln. użytkowników. Źródłem danych był serwis findpeopleonplus.com

Z ciekawszych wniosków wysuwa się informacja, iż nadal z G+ korzysta zdecydowana większość mężczyzn – 69,62%. Przyrost kobiet w serwisie w stosunku do badania lipcowego wynióśł 2%.
W pierwszym miesiącu od uruchomienia najwięcej było użytkowników, których możemy zakwalifikować jako typowych geeków, w sierpniu więcej jest już osób określających się jako student.
W rozróżnieniu pod względem miejsca zatrudnienia dominuje grupa użytkowników pracująca na własny rachunek lub ucząca się jeszcze.
Na koniec informacja odnośnie aktywności użytkowników, aż 83% badanych zostało sklasyfikowanych jako nieaktywnych użytkowników G+.
Jak można się było spodziewać, widać to też po wynikach według zatrudnienia, największą grupę użytkowników mamy w USA.
Z całego badania zaskakujący jest odsetek użytkowników aktywnych. Co to tak naprawdę oznacza? Podejrzewam, iż jako nieaktywny został uznany każdy, kto nie opublikował nic na swojej tablicy. Jednak loguje się i śledzi to co się dzieje w swoim strumieniu. Dwa lata temu według podobnych badań okazało się, że tylko 10% użytkowników Twittera generowało 90% treści w tym serwisie. Serwis nadal ma się dobrze i nic nie wróży jego końca. Jak będzie w przypadku Google Plus? Dotychczasowa polityka firmy, skupienia wszystkich swoich usług w jednym miejscu, może niejako „przymusić” użytkowników do większej aktywności. Czas pokaże jak to przełoży się na liczby, po całkowitym otwarciu G+ i udostępnieniu go wszystkim korzystającym z wyszukiwarki i innych usług Google.

googleplus2 450x1024 Google+ User Statistics Part II   How have the demographics shifted since G+ came out of beta?
Source: Google+ User Statistics Part II – BimeAnalytics.com