Internet

Dwie trzecie Polaków, gdyby musiało ograniczyć dostęp tylko do jednego z mediów, wybrałoby internet

GU
Grzegorz Ułan
15

Agencja mediowa Wavemaker podesłała nam dzisiaj ciekawe wyniki swojego badania, w którym zapytała respondentów o wskazanie najważniejszego obecnie dla siebie z mediów. Do wyboru były - prasa, radio, internet i telewizja.

Okazało się, że na najbardziej niezastępowalnym z mediów dla Polaków jest internet. Może nikogo to nie dziwi, ale zadziwia skala tego zjawiska i przewaga nad pozostałymi, czyli prasą, radiem i telewizją.

Aż 67% Polaków, gdyby musiało ograniczyć swój dostęp do mediów tylko do jednego z nich, wybrałoby internet. Telewizję w to miejsce wybrałoby tylko 12% ankietowanych, prasę 9%, a radio zaledwie 5%. Jeszcze lepsze wyniki miał internet w grupie badanych w wieku pomiędzy 16 a 24 lata, ci w 80% wskazywali internet jako swój wybór "must have".

Równie ciekawe było dodatkowe pytanie związane właśnie z dostępem do internetu, a mianowicie - dostęp do którego z serwisów w sieci jest dla nich najważniejszy? 23% badanych wskazywało tu YouTube, 22% Facebooka, a 17% Netfliksa. Portale WP i Onet odnotowały w tym temacie 8% zainteresowanie.

Jeśli chodzi o drugie miejsce z pierwszego pytania, czyli telewizję, najpopularniejszym kanałem, który wybierali fani tego z mediów był TVN - 30% wskazań, a o połowę mniejszym zainteresowaniem cieszyły się kanały Polsatu i TVP 1.

Paweł Gala, szef Wavemaker:

Oczywiście nikt nie spodziewa się, by konsumenci stanęli przed wyborami, które badaliśmy, ale ciekawi byliśmy postrzegania ważności różnych kanałów przez Polaków. Realizacja badania zbiegła się w czasie z początkiem kwarantanny, niewykluczone więc, że to wzmocniło rolę internetu we wskazaniach respondentów. Interpretując wyniki, należy pamiętać, że digital żyje także siłą innych mediów. Konsumenci wskazują go więc także jako kanał dystrybucji telewizji, radia czy prasy.

--
Badanie Wavemaker realizowane było w ub. tygodniu, a więc już w czasie domowej kwarantanny dużej części Polaków. Objęło 1,5 tys. Polaków z dostępem do sieci (metoda CAWI).

Źródło: Wavemaker.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu