Polska

Już tylko niespełna 20% Polaków popiera całkowity zakaz handlu w niedzielę

Grzegorz Ułan
85

Do wyborów parlamentarnych coraz bliżej, tak jak coraz mniej Polaków popiera całkowity zakaz handlu w niedzielę. Kolejne badanie, tym razem ARC Rynek i Opinia wskazują na 19% poparcie tego pomysłu wśród rodaków. To może być dobry prognostyk, gdyż rządzący prawdopodobnie będą chcieli zrewidować swój pomysł przed wyborami.

Co z pozostałymi? Okazuje się, że ten zakaz handlu trochę nas poróżnił w tym temacie. Najwięcej, bo 36% Polaków uważa, że każda niedziela powinna być handlowa, a 20% chce stanu z roku poprzedniego, kiedy to dwie niedziele były handlowe, a już tylko 19% popiera całkowity zakaz handlu w niedziele. Z kolei za aktualnym stanem rzeczy, czyli jedną niedziela handlową jest zaledwie 9% badanych.

Polacy w sprawie zakazu handlu w niedzielę są podzieleni. Zdecydowanie najmniejszy odsetek z nich preferuje obecne rozwiązanie, czyli jedna handlowa niedziela w miesiącu. Dwukrotnie wyższy odsetek respondentów preferował rozwiązanie z ubiegłego roku. W porównaniu z wynikami ubiegłorocznymi istotnie - o 11 p.p. zmalał odsetek osób, którym temat zakazu handlu w niedzielę jest obojętny (z 27% do 16%).

Niemniej mamy w większości świadomość istniejącego rozwiązania - 61% z nas wie, że aktualnie jedyna handlowa niedziela przypada w ostatni weekend miesiąca, 8% nie wie tego w ogóle, a 31% posiada w tym zakresie błędną wiedzę.

Jeszcze lepiej ta wiedza wygląda w temacie znajomości miejsc, w których możemy robić zakupy w niedziele wolne od handlu. Zdecydowana większość kojarzy właścicieli za ladą w małych osiedlowych sklepach, stacje benzynowe czy sklepy Żabka, które funkcjonują jako placówki pocztowe.

Jeszcze w kontekście tych małych sklepów, które według ostatnich publikacji padają jeden po drugim przez wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało dziś oświadczenie, w którym poinformowało, iż w 2018 roku, od kiedy obowiązuje ten zakaz, upadło mniej małych sklepów niż w 2017 roku, więc to nie efekt ustawy, a proces, który trwa już od jakiegoś czasu.

Z raportu wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska wynika, że w ubiegłym roku z polskiego rynku zniknęło prawie 11 tys. małych sklepów. Warto jednak zauważyć, że tendencja spadkowa obserwowana jest co najmniej od dekady – w 2009 roku sklepów było blisko 372 tys. wobec ok. 260 tys. obecnie. Ubiegłoroczny spadek jest też mniejszy niż ten notowany w 2017 roku, kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy ograniczające handel w niedziele. Wówczas ubyło ok. 12 tys. sklepów.

Rządzący się jeszcze bronią, ale nie unikną krytyki i niezadowolenia społeczeństwa z aktualnego i przyszłego stanu rzeczy. Prawdopodobnie więc, jeszcze przed wyborami to może być niezła kiełbasa wyborcza i być może doczekamy się jakiegoś kompromisowego rozwiązania w temacie niedziel handlowych.

--
Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w dniach 13-17.02.2019 roku metodą CAWI (ankiety online zrealizowane na epanel.pl). Próba N=1005, reprezentatywna dla mieszkańców Polski pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia.

Źródło: ARC Rynek i Opinia.
Photo: Syda_Productions/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hot