23

Polskie Radio chce żeby internauci też płacili abonament RTV

Wszystkie dotychczasowe publikacje na temat nowej ustawy abonamentowej wskazują, że nadaje się ona do gruntownej przebudowy. Swoje uwagi do niej złożyło już kilkanaście instytucji związanych mniej lub bardziej z branżą medialną w kraju.

Można się z nimi zapoznać na stronie Rządowego Procesu Legislacji. Wybrałem kilka z nich, dla tych z Was, którym nie chce się wertować tych wszystkich plików. Tytułową propozycję Polskiego Radia znajdziecie na końcu wpisu.

IAB Polska

IAB Polska zwraca uwagę, że nowa ustawa nierówno traktuje obywateli, obejmując nią tylko odbiorców telewizji płatnych, kiedy pozostałych, czyli na przykład odbiorców naziemnej telewizji, obowiązywać by miały dotychczasowe zasady.

Poddają też wątpliwość domniemanie, na którym opiera się ustawa, że odbiorcy płatnej telewizji muszą posiadać odbiornik telewizyjny, zwłaszcza gdy korzystają z pakietowych ofert, razem z internetem czy telefonem.

Wytknięte zostało również niedopracowanie obecnie obowiązujących definicji, a w szczególności definicji odbiornika telewizyjnego:

Obecnie za taki odbiornik mógłby zostać uznany np. smartfon lub tablet, co nie było objęte zapewne zamysłem ustawodawcy. Taka nieostra definicja może służyć także nadużyciom w przypadku przeprowadzania ewentualnych kontroli posiadanych ilości odbiorników w stosunku do podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty abonamentowej.

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

KIKE również nie podoba się naruszenie zasad równości według prawa, którą gwarantuje obywatelom art. 32 Konstytucji RP. Oprócz odbiorców naziemnej telewizji, zwraca uwagę, że również inne przypadki są pominięte w ustawie:

Przede wszystkim należy wskazać na podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem łącza internetowego, zarówno tych działających na terenie kraju, jak i podmiotów świadczących swoje usługi spoza terytorium Polski. Dostawa usług telewizyjnych odbywa się w takim przypadku z wykorzystaniem połączenia internetowego i odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania oraz konta użytkownika, przy czym nie zawsze charakter świadczonych w ten sposób usług multimedialnych może zostać zakwalifikowany, jako przekazywanie sygnału telewizyjnego – wątpliwości budzą już choćby serwisy VoD.

KIKE obawia się również, że ustawa w sposób istotny wpłynie na naruszenie zaufania abonenta do operatora:

Takie obowiązkowe przekazanie danych osobowych z pewnością wpłynie na poziom zaufania abonentów (w szczególności konsumentów) do operatorów telekomunikacyjnych. Obecnie mogli oni oczekiwać, że ich dane są zabezpieczone w należyty sposób. W wyniku wejścia w życia znowelizowanej Ustawy doszłoby do naruszenia tej podstawowej zasady. Wielu z nich potraktowałoby powyższe za swoistą denuncjację ich osoby przez prywatnego operatora organom państwa wbrew ich woli, który w ich oczach jawiłby się jako donosiciel.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Nie zabrakło też uwag od KRRiT, która obawia się, że nadal będą wykorzystywane luki w ustawie, gdyż nie sprecyzowano terminu „odbiorcy końcowego” i chce, aby pozbawić prawa zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu, osobom żyjącym w jednym gospodarstwie z przynajmniej jedną osobą, której takie zwolnienie nie przysługuje.

Ponadto KRRiT uważa, podobnie jak Jacek Kurski, że obowiązkiem tym powinni być też obciążeni posiadacze radioodbiorników samochodowych.

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji

Mediakom również nie podoba się nierówne traktowanie obywateli, obarczając obowiązkiem rejestracji i regulowania abonamentu, tylko odbiorców płatnej telewizji:

Prowadzi to do sytuacji, że tylko ci obywatele Polski, którzy mają zawartą umowę z dostawcą telewizji płatnej, lub którzy zawrą ją w przyszłości, będą przedmiotem działań windykacyjnych operatora wyznaczonego. Unikną ich zaś ci obywatele Polski, którzy uzyskują dostęp do telewizji z innych źródeł, niż na podstawie umowy o dostarczanie telewizji płatnej – jak choćby korzystając z bezpłatnej telewizji naziemnej, serwisów VOD i serwisów Smart TV.

Podobnie jak IAB Polska poddają w wątpliwość domniemania, że odbiorcy płatnej telewizji muszą posiadać odbiornik telewizyjny:

Warto też nadmienić, że niekoniecznie usługa telewizji dostarczana jest w zamian za opłatę – może się zdarzyć, że abonent zawierający umowę na kilka usług (telewizja, telefon, internet) otrzyma usługę telewizji gratis. Czy w takim wypadku mamy do czynienia z telewizją płatną, a dostawca takiej usługi mieści się w pojęciu dostawcy usługi telewizji płatnej?

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

PIKE wnioskuje wręcz o zaniechanie dalszych prac nad ustawą w obecnym kształcie, przytaczając argumenty o nieadekwatności postulowanego domniemania posiadania odbiornika umożliwiającego natychmiastowy odbiór programów, naruszeniu zasad sprawiedliwego nakładania danin publicznych, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstw dostawców płatnej telewizji czy w końcu sprzeczność z prawem UE dotyczącym ochrony danych osobowych.

Poczta Polska

PP, podobnie jak KRRiT domaga się dookreślenia definicji „gospodarstwa domowego”, by nałożyć obowiązek płacenia również na osoby, które przebywają w jednym gospodarstwie z osobą zwolnioną z tego obowiązku.

Krytykuje również wprowadzenie tylko częściowego uszczelnienia ściągalności abonamentu z pominięciem odbiorców, którzy nie korzystają z płatnej telewizji, czyli aktualnie około 1/3 ogólnej liczby gospodarstw domowych (tj. ok. 4,5 miliona gospodarstw).

Zadają też ciekawe pytania, wynikające z mało precyzyjnych zapisów w ustawie:

 • czy student pozostający na utrzymaniu rodziców, a będący stroną umowy o dostarczanie telewizji płatnej w lokalu, który nie jest jego stałym miejscem zamieszkania powinien uiszczać odrębnie opłatę abonamentową?
 • czy właściciel wielu lokali mieszkalnych, będący stroną wielu umów o dostarczanie telewizji płatnej płaci jedną czy wiele opłat abonamentowych?

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia

Interesujące stanowisko przedstawiło „Porozumienie Zielonogórskie”, choć nie wiem, co mają wspólnego z branżą. Niemniej proponują, by finansowanie mediów publicznych przenieść na barki budżetu państwa bądź nałożyć na wszystkich podatek medialny o stałej kwocie lub procentowej od dochodu pobieranych przy rozliczeniu rocznym.

Ponadto chcą, w związku z tym, zakazu reklam w mediach publicznych.

Przyjąć podatek/abonament płacony przez każdą osobę prawną i fizyczną płacącą podatki lub prowadzącą działalność na terenie Polski oraz całkowity zakaz reklam (w każdej postaci, reklamy, sponsoring nagród itp.) w mediach publicznych.

Radio Katowice

Polskie Radio Katowice chciałoby z kolei istotnego rozszerzenia odbiorców, których objęłaby nowelizacja ustawy, czyli o klientów korzystających z dostępu do sieci:

Dodanie domniemania, że abonent będący stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w ramach których świadczone są usługi dostępu do sieci Internet, posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego.

Oraz podobnie jak Jacek Kurski, chcą tym domniemaniem objąć posiadaczy samochodów:

Dodanie domniemania, że każdy rejestrowany samochód posiada odbiornik radiowy w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu radiowego.

Wydaje się, że propozycja Radia Katowice jest najbliżej objęcia największej liczby gospodarstw domowych w Polsce, bo dotknęłaby również odbiorców korzystających z takich platform jak Netflix, HBO GO, Showmax czy osoby korzystające z innych usług telewizyjnych poprzez sieć, podobnie te korzystające z usługi SMART TV, na co zresztą zwróciły uwagę już inne instytucje branżowe, reprezentujące operatorów w Polsce.

Niemniej całe to zamieszanie i ogrom przedsięwzięcia, angażowanie operatorów, KRRiT, Pocztę Polską czy przygotowanie odpowiednich systemów do tego, rodzi pytanie o sens takiej ustawy, zwłaszcza, że od 2018 roku, opłata ta ma być zaszyta w podatki. Po co więc teraz, na szybko, wprowadzać tak niedopracowaną ustawę, która rodzi tylko pytań i zawiera tyle nieścisłości?

Mam nadzieję, że jeszcze raz dobrze to przemyślą i skorzystają z propozycji PIKE i odłożą to w końcu do kosza.

Photo: CoffeeMate/Depositphotos
Photo: REDPIXEL/Depositphotos.

 • aPoCoMiLogin

  Niech zakodują, będą mieli kompletną listę użytkowników oglądających i płacących. Ale tego nie zrobią, wolą dodać jakiś „podatek” którego od razu nie widać, bo inaczej nikt by nie chciał za to płacić..

  • Przystałbym na taką zaszytą opłatę w rocznym podatku, jakby rzeczywiście zrezygnowali całkowicie z reklam

  • aPoCoMiLogin

   Gdyby zakodowali, mógłbyś przystawać, ale dodawanie tego wszystkim jak leci, jako podatek, to zwyczajne złodziejstwo w białych rękawiczkach.

  • Daniny na media publiczne są powszechne w Europie, mnie bardziej mierzi u nas ułomność w tworzeniu odpowiednich i sensownych przepisów

  • Dima Noizinfected

   Muzulmanskie dzielnice i ataki terrorystyczne tez sa powszechne w Europie a jakos sie na nich nie zgadzamy. Wysoka kwota wolna od podatku tez jest powszechna w Europie a u nas jakos nie. Czemu powinnismy brać przykład tylko w wypadkow jak trzeba nabic rządowe portfele?

  • aPoCoMiLogin

   @dimanoizinfected:disqus O to to.

   @royhawk:disqus Takie ślepe kierowanie się tym co wprowadzają w innych krajach to jest jawna głupota. Oraz pokazuje dobitnie że politycy nie są nam w ogóle potrzebni, bo sami niczego nie wymyślają, tylko sprowadzają pomysły z innych krajów.

   Zrobić referendum, kto jest za tym żeby płacić za tvp z podatków, kto jest za tym żeby zakodować i chętni sami niech płacą, oraz kto jest za tym żeby zamknąć to w cholerę lub sprywatyzować. Ale tego nie zrobią, doskonale wiedzą że ludzie nie chcą dodatkowo płacić, a większość i tak już posiada jakąś płatną telewizje.

   Chcą zrobić skok na naszą kasę, w możliwie najmniej widoczny dla nas sposób.

  • Krzepki Harry

   To że coś jest „powszechne w Europie” nie znaczy że jest to jakiś wzorzec z Sevres. Media to narzędzie rozrywki i/lub propagandy, nie jest to żadne powszechne dobro ani cywilizacyjny standard jak prąd w gniazdku. Czasy się zmieniają, mamy internet który wielu ludziom zastępuje w 100% media publiczne. Tak jak teoretycznie jeszcze 20 lat temu można było przyjąć, że każdy w większym lub mniejszym stopniu korzysta z mediów publicznych, choćby z radia, tak teraz już zdecydowanie nie. I w tym kierunku powinny iść zmiany, a nie dalszego umacniania propagandy, jak ma to miejsce obecnie. Czyli np tak jak pisze aPoCoMiLogin – niechby se zrobili kodowany sygnał, płatny VOD, i niech się bawią…
   Inna sprawa, że teraz to nie są żadne media publiczne tylko media pisowskie, zero obiektywizmu, tego nie daje się słuchać ani oglądać…

  • Alot

   Różnica klas w mediach publicznych wynika z różnicy klas w podejściu polityków do państwa, prawa, wspólnej własności itp.

   Tam ludzie pewnych rzeczy nawet sobie nie wyobrażają, u nas te rzeczy są na porządku dziennym.

  • dedukuję, że po zakodowaniu telewizja publiczna upadła by w 1-2 lata, z braku odpowiednich wpływów z reklam, dużo łatwiej wyciągnąć ręce po kasę opodatkowując wszystkich

  • aPoCoMiLogin

   Jak nie potrafią się sami utrzymać, to albo ludzie tym zarządzający nie mają pojęcia co robią, albo nie jest to większości potrzebne. W takim wypadku albo niech zrobią restrukturyzacje, albo niech to zamkną w cholerę.

   W mieście z którego pochodzę zamknięto szpital. Najbliższy jest 70km dalej. Bo było nieopłacalne. Ale telewizji nie zamkną, bo to jest tuba propagandowa..

 • doogopis

  Sie głowią jak tu jak najlepiej i najwięcej i najefektywniej egzekfować płacenie za posiadanie odbiornika.
  Te hieny już nie wystarczy że nam ryją berety reklamami jeszcze muszą ściągać haracz. Przecież to co reprezentuje Polska telewizja to dręczenie widza reklamami.
  To zwykły haracz. I se jeszcze rozkminiają,to może jeszcze inne opłaty dodać za posiadanie vod. No jacha! Pewnie gdyby im oddać wszystko to i tak by chcieli jeszcze czegoś!

 • Tomek Niewinnian

  Ostatni artykuł o abonamencie z radia samochodowego to orzeczenie nsa z 2016. Rzeczpospolita pisząc tego newsa nawet nie zmieniała covera w artykule

 • Jakość VOX , Eska i inne nie wyciągają łapska po kasę i abonament tylko ta państwowa komunistyczna bolszewicka sitwa od PIS

 • Halfborn

  Coś mi się wydaje że doczekamy się jeszcze prywatyzacji „publicznego” radia i telewizji. Nikt nie zniesie tej propagandowej papki za którą chcą jeszcze pieniądze.

 • Vir

  Przydałby się na rynku model TV z całkowicie usuniętymi komponentami takimi jak antena, dekoder sygnału itd. Mój TV jest podłączony tylko pod konsole, w pokoju gdzie stoi nie ma nawet gnizdka antenowego. Nie oglądam telewizji od lat, żadnej, dlaczego mam płacić za jakieś „domniemania” z Katowic?

  • Kosmiczny Cyferblat

   W gruncie rzeczy już od dawna jest coś takiego, nazywa się: monitor.
   Ale ok, rozumiem o co Ci chodzi. :)

  • Vir

   48 calowy monitor? ;)

  • Kosmiczny Cyferblat

   No właśnie, dlatego napisałem że rozumiem w czym rzecz. :)
   Oprócz wielkości pewnie znalazło by się jeszcze kilka „ficzerów” niedostępnych w monitorach (przynajmniej w tych dla zwykłych śmiertelników).

  • IdontgiveaF

   Nie wiem jak z 48, ale 40″ już z łatwością znajdziesz :) Ponieważ mój TV ma dokładnie 40″, więc tezę, że telewizor można zastrąpić monitorem, uważam za obronioną :P

 • feamoignargfaionakfj9ajfopamjv
 • Alot

  Sprawa jest prosta.
  Telewizja to coś co ma charakter ciągły i linearny a widz nie ma wpłuwu na kolejność odtwarzanych audycji ani porę ich nadawania.

  Wszystko co nie podpada pod tę definicję telewizją nie jest i nie może być objęte abonamentem czy podatkiem od posiadania odbiornika. Niezależnie od sposobu odbierania sygnału.

 • Zaraz dojdzie Abonament od smartphonów i tabletów …. To się robi już chore! Tak trudno ograniczyć pensję pewnemu Kurskiemu i zlikwidować Rolnika szukającego żony i wszelkie tasiemce typu M jak Miłość? Za co ja mam płacić? Za jedyny misyjny program jakim jest Sonda2? Misją nie można nazwać wspomniane tasiemce i rolnika i wszelkie reality show emitowane na kanałach publicznych. Po co TVP Historia, TVP Kultura, TVP HD (Powielanie TVP1, TVP2, TVP Seriale i wszystkiego od TVP), TVP Rozrywka (Powielanie TVP2)? Jedyne istniejące kanały to powinno być TVP1, TVP INFO, TVP Regionalna, TVP SPORT. Ramówka jedynki i dwójki powiela się, ale jeżeli zostawić już TVP2 to tylko dokumentalną (Połączenie TVP Historia i TVP Kultura). Na TVP1 dać seriale, na TVP INFO publicystykę z TVP1. To co Kurski dajesz mi kasę za te świetne pomysły? :)

 • Domniemanie? Jak mam Internet to posiadam odbiornik do oglądania telewizji?! Jakie, cholera domniemanie? Jeśli ewidentnie wszyscy mają logikę i rozsądek w poważaniu niech wstawią do ustawy domniemanie, że jak mam oczy to mogę telewizję gdzieś, choćby przypadkiem zobaczyć. A uszy pozwalają domniemywać, że słucham radia. Wyłączenia z abo tylko dla osób z lekarskim zaświadczeniem o upośledzeniu organu słuchu i wzroku. Paranoja.